הסמכות

הכשרה:
לחברה אישור משרד הבינוי של המדינה:
קבלנות מקצועית של הנדסת מבנה פלדה דרגה I,
הסמכה דרגה א' של קבלנות מקצועית לבניית קיר מסך,
הנדסה קבלנות כללית של פרויקטי בנייה דרגה III,
קבלנות מקצועית של הנדסת עיטור מבנים דרגה ב',
קבלנות מקצועית בהנדסת יסודות ביסודות דרגה iii,
תכנון הנדסי הנדסי מבנה פלדה קל סוג A,
קיר מסך אדריכלי עיצוב הנדסי מיוחד Class A,
מסגרת חלל מוברגת לייצור סופר הסמכה.

3
a01
a02
a03