רפת מבנה פלדה טרומי, רפת סוסים, מקלט כבשים אורוות בית חווה בניין

6. רפת מבנה פלדה טרומי, רפת סוסים, מקלט כבשים אורוות בית חווה בניין

image17
image18
image19
image21

זמן פרסום: 29 בדצמבר 2021